Vyberte stranu

myšlienka

UP TO YOU

Nájdi svoj potenciál, využi ho naplno a prejav sa v time –  spolu dokážeme viac.

V dnešnej dobe je obrovský tlak na osobnostný vývoj človeka. Všetci sa posúvame enormne rýchlo a čím viac sme bližšie k svojej prirodzenosti tým viac prichádza túžba po zmene života. Jednou z najčastejších potrieb človeka ktorý prechádza premenou, je nemať prácu oddelenú od svojho života. Stále častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa v práci už nechcú cítiť ako anonymný zamestnanec. Chcú sa v práci rozvíjať a byť súčasťou celku.

V pracovnom prostredí túžia vyniknúť svojou jedinečnosťou, chcú prinášať seba samého a chcú sa prejaviť.

Naša spoločnosť Vám ponúka mentoring osobnostného rozvoja vašich zamestnancov, tréningy nových princípov líderstva a vedenie spoločných firemných stretnutí podľa princípov leaderstva novej doby. Práca s tímom s dôrazom na jedinečnosť zamestnanca, rozvoj jeho kompetencií a vytvorenie celkovej skladby zloženia pracovného tímu. V ktorom sa každý môže cítiť potrebný a dôležitý. Ponúkame možnosť vytvorenia pracovnej klímy, v ktorej sa zamestnanec cíti byť súčasťou väčšieho celku, ktorý chce sám podporovať k rozvoju a zlepšeniu výsledkov. Taktiež pracujeme s hĺbkovou motiváciou zamestnancov, ktorá nieje založená na vonkajšej odmene ale na vnútornej potrebe podporovať firmu v ktorej sa cítim plnohodný človek.

Konzultácia firemnej kultury a výzii firmy a nastavenie podpory rozvoja jednotlivých ľudí v tíme podľa     nových princípov

Individuálne rozhovory so zamestnancom, zamerané na rozpoznanie a rozvoj jedinečného osobnostného potenciálu

Vedenie kruhových stretnutí, zameraných na hĺbkovú komunikáciu vedúcu k vnútornej motivácie zamestnanca

Psychologicko – zážitkové tréningy zamerané na vytvorenie skutočné ľudské stretnutia a na vytvorenie základov nastavení pre hlbšiu individuálnu prácu s členmi tímu

Tréningy nových princípov leaderstva 3. tisícročia